Header logos
Data Privacy Statement: Your data will be anonymous and will not be connected to your vote, the data will then be converted to percentages and used anonymously in our reports and research. All information you provide is stored on secure UK based servers. Your information will be shared with British Youth Council employees, contractors and relevant partners.
Datganiad Preifatrwydd: Mae Cyngor Ieuenctid Prydain (British Youth Council) yn casglu’r data yma er mwyn deall yn well pa bobl ifanc sy’n pleidleisio yn Gwneud eich Marc. Bydd eich data yn ddienw ac ni fydd yn cael ei gysylltu â’ch pleidlais. Yna caiff y data ei drosi’n ganrannau a’i ddefnyddio’n ddienw yn ein hadroddiadau a’n gwaith ymchwil. Bydd yr holl wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn cael ei storio ar weinyddion diogel yn y Deyrnas Unedig. Rhennir eich gwybodaeth gyda chyflogeion, contractwyr a phartneriaid perthnasol Cyngor Ieuenctid Prydain.

Make Your Mark is Delivered by the British Youth Council (BYC), a company limited by guarantee (No.6226595) and a registered charity in England and Wales (No. 1123224). You can find BYC's privacy policy here. This voting platform is powered by YMCA George Williams College, a company limited by guarantee (No. 02978406) and a registered charity in England and Wales (No. 1044624). You can find the College's privacy policy here.